Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΟΠΛΙΤΗΣ… και μη Κύριος ο ΥΠΞΚΟΣ...

ΟΠΛΙΤΗΣ… και μη Κύριος ο ΥΠΞΚΟΣ

Είναι απορίας άξια ομολογουμένως η νοοτροπία διατήρησης αναχρονιστικών διακρίσεων Οθωμανικής νοοτροπίας, μεταξύ των μονίμων στρατιωτικών, με παραγνώριση των κοσμογονικών μεταβολών της εποχής μας και συγκεκριμένα:
Επιτάσσει ο Στρατιωτικός Κανονισμός (20-1) που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 1984, στο άρθρο 7 παράγραφος 5:
«… Οι Υπαξιωματικοί και οι στρατιώτες ονομάζονται οπλίτες. Οι ανθυπασπιστές είναι η ενδιάμεση διαβάθμιση μεταξύ Αξιωματικών και Οπλιτών»
Ο σημερινός Υπαξιωματικός δηλαδή:
- ο οποίος στις εκάστοτε διακηρύξεις των στρατιωτικών ηγητόρων, αποτελεί την ραχοκοκαλιά του στρατεύματος,
- ο οποίος αποτελεί τον επιστήμονα τεχνικό χειριστή, εφαρμοστή της προηγμένης τεχνολογίας οπλικών συστημάτων,
- ο οποίος υφίσταται υψηλή και διαρκή υπηρεσιακή εκπαίδευσης τόσο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό,
- ο οποίος βελτιώνει τις υπηρεσιακές γνώσεις του με φοίτηση σε μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης ιδρύματα,
- ο οποίος εκπαιδεύει, ελέγχει και κατευθύνει στο υπηρεσιακό έργο το στρατεύσιμο προσωπικό,
εξομοιώνεται απαράδεκτα στον Στρατιωτικό Κανονισμό με τον οπλίτη, τον οποιοδήποτε δηλαδή αμούστακο στρατεύσιμο Α.Π.Α.Ε.
Σε μια εποχή δηλαδή που συνεχώς αναβαθμίζεται ο ρόλος και η συμμετοχή του Υπαξιωματικού στα οπλικά συστήματα και τις προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές, σε μια εποχή που οι υπαξιωματικοί σε πολλές περιπτώσεις και μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση και μόρφωση και κοινωνική πείρα και κοινωνική εκτίμηση έχουν, από πολλούς ανωτέρους τους, οι ανεδαφικές αντιλήψεις ορισμένων εγκεφάλων που βρίσκονται έξω από τα μηνύματα της εποχής μας και που ατυχώς επηρεάζουν τους αρμοδίους, επιμένουν με παχυλή μικρόνοια, να τους θέλουν εξομοιωμένους με τους ΟΠΛΙΤΕΣ.
Αμ εκείνη η μη χρησιμοποίηση της προσφωνήσεως «κύριε» προ του βαθμού του Υπαξιωματικού τι σας λέει;
Επιτάσσει συγκεκριμένα ο Στρατιωτικός Κανονισμός 20-1 στο άρθρο 19 παράγραφος 2:
«Κάθε στρατιωτικός, όταν απευθύνεται, σε κατώτερό του, εάν αυτός είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής τον προσφωνεί με το βαθμό του, τοποθετώντας εμπρός τη λέξη "Κύριε" ή "Κυρία" εάν είναι υπαξιωματικός τον προσφωνεί μόνο με το βαθμό του. Σε όλες τις περιπτώσεις, αν το κρίνει αναγκαίο, προσθέτει και το επώνυμο μετά το βαθμό».
Δηλαδή τι σημαίνει;
- Ότι δεν είναι άξιος να αποκληθεί «κύριος» ο Υπαξιωματικός;
- Ότι μετά μακρά εκπαίδευση στους βαθμούς του Υπαξιωματικού και όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου και ονομαστεί Ανθυπασπιστής, τότε θα αποκτήσει και τα φόντα για να αποκαλείται «κύριος»;
Είναι η λέξη «κύριος» προσφώνηση που αποκτάται με χρησικτησία;
Δεν είναι η λέξη «κύριε» προσφώνηση κοινωνική, συνυφασμένη με το οποιασδήποτε υποστάσεως άτομο;
Δεν είναι σύμβολο πολιτιστικής στάθμης γι’ αυτόν που χρησιμοποιεί κυρίως τη λέξη «κύριε», κατά την προσφώνηση των συναδέλφων του; Δεν είναι αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε να αποκαλείται με την προσφώνηση κύριε;
Δεν είναι κοινωνικό δικαίωμα που αποκτήθηκε με αγώνες;
Δεν είναι καθαρό προϊόν του Δημοκρατικού τρόπου ζωής μας, το οποίο ουδείς μπορεί να το στερήσει, ούτε από αυτόν που θέλει να το χρησιμοποιεί, ούτε από αυτόν που επιθυμεί να το προτάσσουν του ονόματός του;
«Κύριε κατηγορούμενε» δεν αποκαλούν οι δικαστές τον οποιοδήποτε ειδεχθή εγκληματία που είναι έτοιμος να δώσει λόγο είτε στο Θεό, είτε για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του στους τοίχους της φυλακής;
Γιατί λοιπόν αυτή η διακριτική μεταχείριση της λέξεως «κύριος» στο Στρατιωτικό Κανονισμό, που μόνο στα οθωμανικής εποχής και νοοτροπίας λεξικά απαντάται, όπου η λέξις «κύριος» ερμηνεύεται ως:
Τιμητική προσηγορία ανδρός και δη της καλής κοινωνικής τάξεως.
Προσηγορία του οικοδεσπότου υπό του υπηρετικού προσωπικού, αφέντης, αφεντικό, άνθρωπος σοβαρός και αξιοπρεπής.
Επειδή πιστεύω ότι έχει γίνει συνείδηση πια ο άχρηστος και ανεδαφικός χαρακτήρας των διακριτικών αντιλήψεων στο στράτευμα, που ουσία υπονομεύουν την απαιτούμενη και υπάρχουσα ομοψυχία, γι’ αυτό και θεωρώ απαράδεκτες τις παραπάνω επιταγές του στρατιωτικού κανονισμού και αντίθετες με τις εξισωτικές δημοκρατικές αρχές και τον ισοπεδωτικό τρόπο ζωής της Αληθινής Δημοκρατίας. 
                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
                                                           Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
                                ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
                          ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32                                     ΤΗΛ  2105241943
                         (ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)                             2105227163
                         Τ.Κ. 10433                                                         2105226613
                          emmangeo@hotmail.gr                                  FAX 2105241943