Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΜΘ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΜΘ


     Η καταγγελία θέματος πήρε και επίσημα αριθμό πρωτοκόλλου CHAP(2012)03110 οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εξετάσουν το θέμα με το Ισχύον Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τυχόν Οδηγιών που έχουν εκδοθεί. Το δικηγορικό γραφείο θα ενημερωθεί επισήμως και απευθείας του αποτελέσματος και για την εξέλιξη της διαδικασίας. Επεξήγηση των διαδικασιών επισυνάπτονται δυο παραρτημάτων συνημμένα στην επίσημη επιστολή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ