Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

      Η ΄Εδρα της αρμόδιας Επιτροπής περί Ισότητας και Διακρίσεων  στις Βρυξέλλες ήρθε επίσημα σε επικοινωνία με το Δικηγορικό Γραφείο για διευκρινιστικούς λόγους της καταγγελίας θέματος των Εθελοντών Μακράς Θητείας Στρατού ,Ναυτικού και Αεροπορίας .μετά τις απαντήσεις απολύτως ,κατανοώντας, πλήρως το θέμα θα προβούν σύντομα στις νόμιμες ενέργειες που απορρέουν των καθηκόντων της Έδρας .

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ